Verksamheten startade 1984 på Strandvägen med uthyrning av cyklar och mopeder på kajplats 25. Idag ligger vi på kajplats 18.
Vi har genom åren tillhandahållit cyklar till turister och företag
för att de ska kunna upptäcka vår vackra stad.
Cykeln är det överlägsna sättet att kunna röra sig mellan olika stadsdelar.
Stockholm har ett väl utbyggt cykelvägnät som gör det smidigt att ta sig fram.

Välkommen till Stockholm!